آرشیو دسته بندی: مقالات

تشکیل پرونده مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی را می توان به دو بخش  تقسیم بندی کرد: بخش اول: مراحل و نحوه تشکیل پرونده مالیاتی بخش دوم: فرصت تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت مالیات حق تمبر   تشکیل پرونده مالیاتی در 3 مرحله انجام می گردد: قبل از شروع، دو نکته قابل ذکر است. نکته اول: تمام مراحل ثبت نام …

تعرفه مالیات

مالیات در گذر زمان تعاریف مختلفی داشته و همچنین از هزاران سال قبل در جهان با روشهای گوناگون، با قانون یا  بی قانون ازافراد وتحت عناوین مختلف و برای مخارج مختلف، دریافت شده است، ولی در حال حاضر مالیات در چارچوب مشخص و با کارکرد معین اخذ می شود. در ادامه دو تعریف از مالیات …