حسابداری مالی
 • طبقه بندی حسابها و کدگذاری آنها
 • ثبت اسناد حسابداری(جاری و معوق)
 • تحریر دفاتر قانونی (روزنامه و کل)
 • تبدیل سیستم دستی به مکانیزه
 • ایجاد و اصلاح فرم ها و گردش کار حسابداری
 • تهیه صورتهای مالی مطابق استانداردهای حسابداری
 • تهیه صورت وضعیت برای شرکتهای پیمانکاری
 • آموزش حسابداران شرکتها و موسسات
 • اعزام حسابدار مطابق شرایط شرکت شما
حسابداری بهای تمام شده
 • طبقه بندی هزینه ها
 • تسهیم هزینه های سربار مطابق روشهای نوین حسابداری
 • محاسبه بهای تمام شده کالای در جریان ساخت
 • محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده
 • محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • محاسبه بهای تمام شده طبق سیستم هزینه یابی استاندارد
 • محاسبه بهای تمام شده سفارش کار
 • انجام عملیات انبارگردانی و محاسبه بهای موجودی مواد و کالا
حسابداری حقوق و دستمزد
 • تدوین آیین نامه های اداری و استخدامی
 • محاسبه کارانه (بهره وری) نسبت به تولید و خدمات
 • محاسبه حقوق و دستمزد و لیست بیمه در چارچوب قوانین و آئین نامه های مربوطه
حسابداری مدیریت
 • تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر تولید و خدمات
 • ایجاد کنترل های داخلی و تهیه آئین نامه های مربوطه
 • مشاوره در خرید نرم افزارهای مناسب مالی
 • تهیه و تنظیم بودجه سالانه
 • نظارت و کنترل و اجرای بودجه و محاسبه انحرافات و علل آن
 • اصلاح حسابهای دارای مدارک ناقص(تهیه صورتهای مالی آن)
 • ارائه گزارشات مربوط به راهکارهای مدیریت هزینه
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و انحرافات مربوطه
 • تهیه انواع گزارشات مورد نیاز مدیریت
مشاوره رایگان به حسابداران
 • حسابداران می توانند موارد و مشکلات تخصصی مربوط به شرکت خود را از طریق ایمیل ارسال و پاسخ خود را در اسرع وقت دریافت نمایند.
 • شماره تماس برای مشاوره رایگان: ۰۹۱۲۳۹۵۲۴۶۳
خدمات مختص شرکت‌های بدون حسابدار
 • شرکت ها، کارگاهها و اشخاص حقوقی که با توجه به نوع و یا میزان فعالیت خود نیاز به استخدام حسابدار ندارند این موسسه آماده است تمام فعالیت های مالی و مالیاتی آنها را در محل آن شرکت یا از طریق دفتر این موسسه به انجام رساند.